hemolz

  1. مزایای درمان هموروئید با لیزر

    کاربرد لیزر در درمان هموروئید

    امروزه انواع مختلفی از لیزر در درمان هموروئید استفاده می شود. از جمله لیزرهای کم توان ؛مادون قرمز؛و لیزر دی اکسید کربن که بهترین و جدیدنرین نوع درمان همورویید است

    درمان هموروئید با لیزر
    در مراحل اولیه همورویید وقتی همورویید خیلی بزرگ نشده و دچار عارضه نیست می توان از لیزر درمانی کمک گرفت. این نوع لیزرها یک وسیله ی مخصوص دارد ...