توسکا

  1. چوب نما، چوب ترمو یا ترمووود چیست؟

    ترمووود یا چوب ترمو در اصل چوب اصلاح شده در فرآیند حرارتي میباشد، چوبي است که با فرآيند کنترل پيروليزيس ((pyrolysis با حرارت دادن چوب در دمای(> 180 درجه سانتيگراد) در غياب اکسيژن حاصل میشود، که این فرایند باعث تغييرات شيميايي در ساختارهاي شيميايي اجزاي ديواره سلولي چوب (ليگنين، سلولز و ...