قالیشویی زن سال*هاست که در زمینه انواع خدمات قالیشویی به مشتریان خود در تهران و حومه سرویس می*دهد. خدمات قالیشویی زن شامل انواع فرش*های ماشینی و دست*باف، قالیچه، فرش*های پشمی، اکریلیک، کرک، کرک و...