پنج استفاده اشتباه در CRM
زمانی*که از نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) به*درستی استفاده شود، روشی خوب برای ذخیره حجم زیادی از اطلاعات، مدیریت حساب*ها، مشاهده روندها و فروش مفید ارائه می*دهد.در مقابل، استفاده نادرست از این سیستم و اشتباه در نرم افزار CRM می*تواند آسیب زیادی به شهرت شرکت و روابط*تان با مشتری وارد کند.

در این قسمت شما پنج استفاده اشتباه در CRM را می*خوانید و راه*حل*هایی برای برطرف*کردن آن*ها یاد می*گیرید.

استفاده نکردن از آن

به*روزرسانی نکردن آن

ارائه ندادن آموزش کافی به کارمندان

ثبت نکردن همه اطلاعات

نداشتن سیستم CRM پیشگیرانه۱-استفاده نکردن از آن
اغلب، فروشنده*هایی از نرم افزار CRM استفاده می*کنند که در سفر هستند.* قبل از این*که آن*ها زمانی را به آماده*شدن برای جلسه*های روزهای بعدی اختصاص دهند، ممکن است نصف روزشان را صرف رفتن به نزد مشتری احتمالی کنند و بقیه روز را در جلسه بگذارند. به*دلیل مشغله کاری، آن*ها اغلب برای ثبت کارهای انجام*شده در نرم افزار CRM زمان کافی ندارند زیرا همیشه در این فکر هستند که کار بعدی که باید انجام دهند، چیست.

به*نظر بدیهی می*آید ولی یکی از روش*هایی که از طریق آن می*توان این مشکل را دور زد، این است که مطمئن باشید وارد*کردن گزارش**های جلسه*های کاری در سیستم CRM، یکی از بخش*های برنامه*ریزی شده برای برنامه روتین تیم است.

شرکتی که من قبلاً در آن کار می*کردم، قانونی داشت که باید گزارش جلسه*ها را ظرف مدت ۴۸ ساعت باید تایپ می*کردیم، در نرم افزار CRM ثبت می*کردیم و سپس آن را به مدیریت مرتبط با آن ایمیل می*کردیم.

انجام* دادن این کارها اصلاً سخت نیست، تنها بخش سخت آن عادت*کردن به این سیستم است که به نسبت سریع اتفاق می*افتد.

یکی دیگر از روش*ها برای انجام این کار، استفاده از «قانون کمربند ایمنی» است؛ اگر در طول جلسه برای به*روز*رسانی گزارش*ها یا جزئیات مرتبط زمان کافی ندارید، مطمئن شوید که این کار را قبل از آن*که کمربند ایمنی خود را ببندید و شروع به رانندگی کنید، انجام دهید.

۲-به*روزرسانی نکردن آن
سیستم CRM باید به*طور مداوم به*روزرسانی شود تا اطمینان کافی حاصل کند که کاربرها بهترین تجربه را از این سیستم به*دست می*آورند.* این کار به*اندازه وارد*کردن اطلاعات، بسیارمفید است.

به نرم افزار CRM خود مثل ماشین فکر کنید. آیا شما در موتور بنزینی ماشین، گازوئیل می*ریزید؟ همین موضوع برای داده*ها نیز صدق می*کند. کیفیت پایین داده*ها می*تواند سیستم CRM شما را به نابودی بکشاند.

یکی از روش*هایی که از طریق آن می*توانید مطمئن شوید که نرم افزار CRM شما تا حد ممکن خوب کار می*کند، این است که آن را هر از گاهی به*طور کامل پاکسازی کنید. یکی از کارفرماهای قبلی من، انترن بازاریابی را استخدام کرده* بود که هر از گاهی سیستم را پاکسازی کند و مطمئن شود که داده*ها هنوز دقیق هستند. داده*هایی که شامل آدرس ایمیل*ها و عنوان شغل کارمندان و حتی کارمندانی که هنوز در آن شرکت کار می*کردند، می*شد.

۳-ارائه ندادن آموزش کافی به کارمندان
اگر زمانی در جایگاه شغلی بودید که شرکت*تان در یک سیستم جدید CRM سرمایه*گذاری کرده*بود، بدون شک روزهایی را به*یاد می*آورید که آموزش آن را تجربه کردید؛ در آن زمان بهترین دستور*العمل*های تمرینی به شما ارائه شد و از این*که دیگر نیاز نبود تا مدیریت فنی سیستم را به*عهده بگیرید، هیجان*زده بودید.

در آن زمان شما برای شروع استفاده از این نرم*افزار در جایگاه بسیار خوبی قرار داشتید زیرا اطلاعات خوبی درمورد استفاده بهینه از این سیستم به شما ارائه شده*بود.

بعد از یک سال جذابیت این سیستم از بین می*رود. کارمندان قدیمی کم کم از شرکت می*روند و متوجه می*شوید که کارمندان جدید از آموز*ش*هایی که شما دیده*اید، بهره*ای نبرده*اند و احتمالاً به*اندازه شما سیستم CRM را سیستمی عالی نمی*بینند. احتمالاً آن*ها حتی نمی*فهمند که این سیستم چقدر اهمیت دارد و همین*طور که زمان می*گذرد این چرخه، وضعیت بدتری پیدا می*کند.

یکی از روش*های خوب برای مقابله با این مشکل، ایجاد قهرمان CRM است.* فردی که سیستم را به*اندازه مادرش دوست داشته*باشد و در نتیجه اگر با آن بدرفتاری شود، از آن دفاع کند.

اشتباه در CRM

قهرمان CRM باید مطمئن شود که سیستم به بهترین شکل ممکن کار می*کند. آن*ها به تازه*واردها آموزش می*دهند و فرد متخصصی وجود دارد که هر زمان که کارمندی سوالی داشته*باشد می*توانند از او بپرسند. همچنین به آن*ها زمان بدهید تا سیستم را به*طور کامل بررسی کنند و احتمالاً غافلگیر می*شوید زیرا ویژگی*هایی را پیدا می*کنید که درحال حاضر از* آن استفاده نمی*کنید ولی می*توانند در آینده به شما کمک کنند.برای مطالعه*ی ادامه*ی متن به اشتباه در CRM در بلاگ پارمیسافت مراجعه کنید.