در تمامی مدل های قفل های دیجیتال ، امکان راه اندازی قفل در صورت اتمام باتری وجود دارد؛ به اینصورت که همزمان باتری کتابی 9 ولت را جلوی پنل قفل اکترونیکی - جای مشخص شده- بگیرید و همزمان رمز خود را وارد کنید

اکنون میتوانید وارد خانه شوید و باتری قفل ها را تعویض کنید

آرامش ،امنیت و آرامش خاطررا با قفل دیجیتال تجربه کنید