مجموعه وب مبین از طراحان سایت ورد پرس بصورت پروژه ای دعوت به همکاری می نماید

لطفا رزومه کاری و ادرس نمونه کارهای خود و مبلغ حق الزحمه بابت هر پروژه را به ایمیل زیر ارسال نمایید

نکات قابل توجه

حتما دارای نمونه کار حرفه ای باشید
از ذکر درصد به عنوان دریافت حق الزحمه خود داری کرده و مبلغ درخواستی بابت هر پروژه را بصورت شفاف ذکر نمایید

پس از بررسی رزومه با افراد مورد نظر تماس گرفته می شود

webmobin.com@gmail.com